© Сайт про Урок @""ІНФОРМАТИКА""@ WMmail.ru - сервис почтовых рассылок
   
  pc201010
  AutoCAD: робота з атрибутами
 

Креслення існують не у вакуумі. Об'єкти в кресленнях — реальні. Вони мають характеристики, які не можна наочно представити на кресленні, наприклад фірма-виготовлювач, дата придбання і т.д. Ці дані можуть зберігатися в окремій базі даних. Використовуючи атрибути, можна зв'язати ці дані з блоками. Після цього дані можна витягти та експортувати в програму керування базою даних чи електронними таблицями.

Крім цього, у AutoCAD є можливість одержати доступ до зовнішньої бази я даних або зробити посилання на неї.

Атрибути можна також використовувати для запису тексту, що відноситься до блока. Розповсюджений приклад використання атрибутів — це запис інформації про блок (ім'я креслення, децимальний номер, дата, масштаб, обліковий номер, кресляр і т.д.). Якщо вам не потрібно експортувати дані про об'єкт, атрибути можна використовувати, щоб полегшити вставку тексту в блок штампа (рамки).

Використання атрибутів має деякі обмеження. Прив'язувати атрибути можна тільки до блоків. Щоб обійти це обмеження, можна створити фіктивний блок, що складається тільки з атрибутів. Процес експорту даних при цьому здасться трохи штучним, але, незважаючи на ці обмеження, атрибути добре підходять для збереження невеликої бази даних і для розміщення тексту.

При визначенні атрибута створюється шаблон, у який вносяться значення при вставці блоку. Ви визначаєте тег (tag), що відповідає полю або категорії в базі даних. При вставці блоку AutoCAD запитує у вас значення тега. Наприклад, тег може мати назву COST (ціна), а його значення може бути 865.79.

 

Створення атрибутів

Перш ніж почати роботу з атрибутами, потрібно спочатку накреслити окремі об'єкти, з яких буде сформований блок. Виключенням є випадки, коли атрибути створюються без створення блоку. Такі атрибути можуть знадобитися для експорту інформації, що відноситься до всього креслення.

Якщо блок вже існує, розчленуєте його, а потім визначите атрибути.

Після створення об'єктів виберіть команду меню Draw ð Blocks ð Define Attributes (Малювання ð Блок ð Визначення атрибутів). Буде запущена команда ATTDEF (АТОП), і з'явиться діалогове вікно Attribute Definition (Створення опису атрибута).

 

 

Розділ Mode

У розділі Mode (Режим) діалогового вікна,установлюються параметри атрибута, приведені в таблиці.

 

Таблиця

Режими атрибута

Режим

Результат включення

Invisible (Схований)

Установлене значення атрибута не відображається в кресленні. Режим використовується для атрибутів, які необхідно експортувати в базу даних і не показувати на кресленні. Прикладами можуть служити номера моделі, ціни, дати покупки і т.п. Звичайно, якщо атрибути використовуються для вставки тексту в креслення, цей режим не застосовується

Constant (Постійний)

Атрибут одержує фіксоване значення. AutoCAD автоматично вставляє задане значення (воно задається в розділі Attribute (Атрибут) діалогового вікна) і не запитує його. Цей режим може знадобитися, наприклад, для перших трьох цифр телефонного номера, які не змінюються (наприклад, код міста). Постійні значення атрибутів редагувати не можна

Verify (Контрольований)

При вставці блоку проводиться перевірка правильності значення. Режим використовується, якщо є попередньо встановлене значення за вмовчуванням

Preset (Встановлений)

Атрибут автоматично одержує значення за вмовчуванням. Наприклад, якщо найпоширенішим виробником є компанія American  Interiors, то її назву можна вказати як попередньо встановлене значення. При вставці блоку попередньо встановлене значення вставляється без втручання користувача, і, тільки якщо значення атрибута відрізняється від попередньо встановленого, потрібно його вводити

Атрибути можна вставляти як у діалоговому вікні, так і в командному рядку. За вмовчуванням вони вставляються в командному рядку. Щоб використовувати діалогове вікно, встановіть системну змінну ATTDIA рівною 1. Використовуючи командний рядок, можна автоматизувати вставку атрибутів за допомогою програми на мові AutoLISP, елементів меню або пакетного файлу. При використанні діалогового вікна режими Verify (Контрольований) і Preset (Встановлений) не доступні.

 

Розділ Attribute

У розділі Attribute (Атрибут) діалогового вікна у полі Tag (Ім'я) вкажіть тег, що є ім'ям атрибута. Цей тег використовується для експорту атрибутів. Він відповідає полю в базі даних. Якщо дані експортуються, наприклад, в електронну таблицю, то теги можуть служити заголовками стовпців. Ім'я тега не повинне містити пробілів і знаків оклику.

У полі Prompt (Підказка) вводиться текстова розшифровка тега. Підказка використовується для запиту значення атрибута. Якщо ім'я тега PUR_DATA (ДАТА_ПОК), то можна визначити підказку як Date Purchased (Дата купівлі).

У полі Value (Значення) встановлюються значення за вмовчуванням. Його можна використовувати, якщо значення часто повторюються.

 

 

Розділ Text Options (Опції тексту)

Параметри розділу Text Options (Опції тексту) використовуються для форматування тексту. Виберіть необхідні параметри зі списків, що розкриваються, Justification (Вирівнювання) і Text Style (Стиль). Можна також вказати кут повороту тексту (поле Rotation (Поворот)).

 

Розділ Insertion Point (Точка вставки)

Клацніть на кнопці Pick Point (Визначення точки), щоб розмістити атрибут. Якщо ви використовуєте атрибути для розміщення тексту в розкладі або в блоці штампа, то очевидно, що місце розташування атрибута має велике значення. Якщо ви вставляєте сховані атрибути, розмістіть їх біля блоку. Якщо створюєте кілька атрибутів для блоку, то розміщуйте їх так, щоб залишалося місце для атрибутів, що розташовуватимуться нижче. Розмістивши атрибути і встановивши необхідні параметри в діалоговому вікні, клацніть на кнопці ОК, щоб завершити команду ATTDEF (АТОП).

За вмовчуванням точка вставки — 0, 0. Використовуйте її для блоків штампа, який ви хочете вставити в креслення.

Після визначення атрибута прапорець Align below previous attribute (Вирівнювання по попередньому атрибутові) буде активним. Клацніть на ньому, щоб розмістити наступний атрибут під першим (попереднім) атрибутом.

Тепер настав час впевнитися в тому, що атрибути вийшли такими, як планувалося. Їх можна змінити перед розміщенням у блоці трьома способами.

§         Клацніть на піктограмі Properties (Властивості) стандартної панелі інструментів і змініть властивості атрибута — тег, значення, підказка і режими.

§         Виберіть команду меню Modify ð Text (Редагування ð Текст) і змініть тег, підказку і значення за вмовчуванням (команда DDEDIT (ДИАЛРЕД)).

Для створення декількох блоків з однаковими атрибутами можна скопіювати тільки атрибути, змінити їх, як описано вище, помістити біля інших об'єктів і потім створити блоки. При такому підході вам не прийдеться знову визначати всі атрибути.

Якщо були створені об'єкти і їхні атрибути, то тим самим був створений блок. Клацніть на піктограмі Make Block (Створити блок) панелі інструментів Draw (Малювання). Потім виберіть об'єкти та атрибути блоку.

Якщо для вас важливий порядок підказок атрибутів, то не використовуйте для вибору атрибутів рамку — вибирайте їх у тому порядку, який вам необхідний. Потім можна використовувати курсор або рамку для вибору інших об'єктів, що включаються в блок. Порядок запитів атрибутів відіграє істотну роль у тому випадку, якщо значення вибираються зі списку, наприклад з електронної таблиці.

Ім'я блоку і точка вставки блоку задаються як звичайно. Бажано забрати прапорець Retain Objects (Зберегти об'єкти), якщо вам уже не потрібний блок з тегами атрибутів у кресленні.

Не забудьте звернути увагу на шар атрибутів, як ви це робите при визначенні шару для об'єктів блоку. Для атрибутів застосовуються ті ж правила належності до шару, що і для блоків.

Створення блоку з атрибутами має одну особливість. Якщо ви хочете вставити об'єкти і атрибути як файл, а не як блок, вам не потрібно створювати блок. Створіть креслення, що містить тільки цей блок і його атрибути. Потім використовуйте команду BASE (БАЗА) для зміни базової точки креслення (звичайно точка 0, 0) на бажану для вас точку вставки. Збережіть креслення. Якщо ви вставляєте креслення, програмою AutoCAD будуть видані запити для атрибутів, як це робиться звичайно. Використовуйте цей прийом для блоків і атрибутів, що застосовуються для багатьох креслень, наприклад для блоку штампа.

Після створення блоку не можна змінювати атрибути в діалоговому вікні Properties (Параметри).

 

Вставка блоків з атрибутами

Після визначення блоку з атрибутами вставляйте його, як і будь-який інший блок. Існування атрибутів визначається AutoCAD автоматично, після чого запитуються їх значення.

Якщо необхідно вводити атрибути в діалоговому вікні, то, як уже згадувалося, системну змінну ATTDIA варто встановити рівною 1.

 

Зміна атрибутів

Перед створенням блоку, як вже вказувалося, можна змінювати властивості тегів атрибутів у вікні Properties (Властивості) або за допомогою команди DDEDIT (ДИАЛРЕД) (виберіть команду меню Modify ð Text (Редагування ð Текст)). Після створення блоку використовуйте для зміни атрибутів одну з двох команд: ATTEDIT (АТРЕД) або ATTREDEF (ПЕРЕАТР).

 

Увага !!! Якщо ви розчленовуєте блок зі значеннями атрибутів, то ці значення втрачаються.

 

Зміна значення атрибута

Після вставки блоку значення атрибутів можна змінити. Виберіть у меню Modify ð Attribute ð Single (Редагування ð Атрибут ð Окремий) для запуску команди ATTEDIT. Виділивши блок, що містить значення атрибутів, ви одержите доступ до діалогового вікна, у якому ці значення можна змінити.

 

Установки відображення атрибута і глобальних змін

Для зміни атрибутів можна запускати команду ATTEDIT (АТРЕД) і з командного рядка. Щоб змінити вид атрибута на екрані, використовуйте опцію Edit attributes one at time (Редагувати атрибути по одному). Зміна вигляду атрибута на екрані включає зміну значення, позиції, висоти, кута, стилю тексту, шару і кольору. У відповідь на запит Edit attributes one at time (Редагувати атрибути по одному) виберіть No (Немає) і потім виконайте глобальні зміни значень атрибутів, наприклад змініть всі символи А- у номерах деталей на В-.

Нижче по кроках розписано, як використовувати команду ATTEDIT (АТРЕД) для зміни атрибутів по одному.

1.     Для запуску ATTEDIT (АТРЕД) виберіть команду меню Modify ð Attribute ð Global (Редагування ð Атрибут ð Глобально) (Можливо, швидше ввести команду в командному рядку). У відповідь на запит Edit attributes one at time? [Yes/No] <Y>: (Редагувати атрибути по одному? [Так/Немає] <Так>:) натисніть <Enter>.

2.     У відповідь на запит Enter block name specification <*>: (Вкажіть ім'я блока <*>:) натисніть <Enter>, щоб мати можливість вносити зміни в будь-який блок, або введіть ім'я блоку, атрибути якого необхідно змінити.

3.     У відповідь на запит Enter attribute tag specification <*>: (Вкажіть тег атрибута <*>:) звичайно натискають <Enter>, щоб залишити можливість для виправлення всіх тегів атрибутів, але можна обмежитися і конкретним тегом.

4.     У відповідь на запит Enter attribute value specification <*>: (Вкажіть значення атрибута <*>:) звичайно натискають <Enter>, щоб залишити можливість для виправлення всіх значень атрибутів, але можна обмежитися і конкретним значенням.

5.     У відповідь на запрошення Select attributes: (Виберіть атрибути:), клацніть на кожному атрибутові, що вам потрібно відкорегувати. Щоб використовувати вікно, введіть спочатку wà чи сÃ. Натисніть <Enter>, щоб закінчити вибір. Якщо ви включаєте інші об'єкти або блоки, що не відповідають заданому імені блоку, тега або значенню атрибута, то вони не вибираються.

6.     У відповідь на запрошення Enter an option [Value/ Position/ Height/ Angle/ Style/ Layer/ Color/ Next] <N>: (Введіть опцію [Значення/ Положення/ Висота/ Кут/ Стиль/ Шар/ Колір/ Далі] <Д>:) клацніть правою кнопкою миші і виберіть опцію необхідного типу змін.

7.     Якщо ви вибрали опцію Value (Значення), то піде запит Enter type of value modification [Change/ Replace] <R>:   (Введіть тип модифікації [Зміна/ Заміна] <3>:). Виберіть опцію Change (Зміна), якщо необхідно змінити визначений текстовий рядок. Потім AutoCAD запросить новий рядок. Якщо ви, наприклад, бажаєте змінити кожне входження Ltd. на Со. в імені постачальника, то можна використовувати опцію Change (Зміна), щоб не вводити заново повне ім'я постачальника. Виберіть опцію Replace (Заміна), якщо вам необхідно цілком змінити значення атрибута.

8.     У будь-якому випадку для переходу до нового атрибута натисніть <Enter> у відповідь на запрошення Enter an option [Value/ Position/ Height/ Angle/ Style/ Layer/ Color/ Next] <N>: (Введіть опцію [Значення/ Положення/ Висота/ Кут /Стиль/ Шар/ Колір/ Далі] <Д>:).

Запрошення для інших опцій очевидні і не потребують додаткових коментарів.

Внесення глобальних змін з використанням команди ATTEDIT (АТРЕД) аналогічно зміні значення окремого атрибута за допомогою опції Change (Зміна). Щоб використовувати команду ATTEDIT (АТРЕД) для внесення глобальних змін, виконайте ряд операцій.

1.      Виберіть у меню команду Modify ð Attributed Global (Редагування ð Атрибут ð Глобально).

2.      У відповідь на запит Edit attributes one at time? [Yes/No] <Y>: (Редагувати атрибути по одному? [Так/Ні] <Так>:) введіть nà (нÃ).

3.      У відповідь на запит Edit only attributes visible on screen? <Y>: (Редагувати тільки атрибути, видимі на екрані? <Так>:) введіть уà або nÃ, в залежності від конкретної ситуації. Для зміни невидимих атрибутів введіть негативну відповідь. Але в цьому випадку змінюваний текстовий рядок атрибута потрібно пам'ятати, оскільки він невидимий. Для перегляду атрибута можна спочатку скористатися командою ATTEDIT (АТРЕД).

4.      У відповідь на запрошення Enter block name specification <*>: (Вкажіть ім'я блоку <*>:) можна натиснути <Enter>, щоб залишити режим для зміни будь-якого блоку, чи ввести ім'я блоку, атрибути якого необхідно змінити.

5.      У відповідь на запрошення Enter attribute tag specification <*>: (Вкажіть тег атрибута <*>:) можна обмежитися конкретним тегом (у цьому випадку його просто потрібно ввести) чи натиснути <Enter>, щоб залишити можливість для виправлення всіх тегов атрибутів.

6.      У відповідь на запрошення Enter attribute value specification <*>: (Вкажіть значення атрибута <*>:), як і в попередньому випадку, можна обмежитися конкретним значенням (його потрібно ввести) або натиснути <Enter>, щоб залишити можливість для виправлення всіх значень атрибутів.

7.      У відповідь на запрошення Select attributes: (Виберіть атрибути), клацніть на кожному атрибутові, який потрібно відредагувати. Щоб використовувати рамку, введіть спочатку wà або сÃ. Натисніть <Enter> для завершення вибору. Якщо включити в область виділення об'єкти або блоки, що не відповідають заданому імені блоку, тегу або значенню атрибута, то вони не вибираються.

8.      У відповідь на запит Enter string to Change: (Рядок для зміни:) введіть текстовий рядок, який потрібно змінити.

9.      У відповідь на запит Enter new string: (Новий рядок:) введіть новий текстовий рядок для заміни старого.

Після зміни атрибутів, видимих на екрані, AutoCAD знову регенерує креслення і видасть список внесених змін.

 

Перевизначення атрибутів

За допомогою команди ATTREDEF (ПЕРЕАТР) можна перевизначити блок. Перевизначений блок може складатися з інших об'єктів і мати інші атрибути. Для перевизначення блоку виконайте ряд операцій.

1.      Розчленуйте який-небудь блок з атрибутами. Якщо в ньому були вкладені блоки, які необхідно змінити, також розчленуєте їх.

2.      Якщо потрібно додати атрибути, визначте їх і розмістіть на кресленні. Видаліть непотрібні атрибути.

3.      Введіть команду ATTREDEFÃ.

4.      У відповідь на запит Enter name of Block you wish to redefine: (Введіть ім'я
 переобумовленого блоку:)
введіть потрібне ім'я блоку.

5.      У відповідь на запрошення Select objects for new Block…(Виділіть об'єкти для нового блоку) виділіть об'єкти та атрибути, які потрібно включити.

6.      У відповідь на запит Specify insertion base point of new Block: (Задайте базову точку вставки нового блоку:) виберіть базову точку для блоку.

 

AutoCAD обробляє зміни в такий спосіб.

§         Якщо були створені нові атрибути, AutoCAD розмістить їх в усіх існуючих блоках та встановить для них значення за вмовчуванням.

§         Атрибути, що не змінювалися, збережуть свої колишні значення для всіх існуючих блоків.

§         Атрибути, не включені у визначення нового блоку, будуть вилучені з існуючих блоків.

 

Керування видимістю атрибутів

Якщо атрибут невидимий, то редагувати його не вдається по зовсім простій причині — його неможливо виділити. Команда ATTDISP керує видимістю атрибутів. Виберіть у меню View ð Display ð Attribute Display, а потім одну з перерахованих нижче опцій. Поточна опція (тобто опція, що визначає поточний режим) буде виділена в меню маркером (пташкою).

§         Normal (Звичайний). Атрибути, створені як видимі, будуть видимі. Атрибути, створені як невидимі, будуть невидимі. Це режим за вмовчуванням.

§         On (Вкл). Всі атрибути видимі.

§         Off (Откл). Всі атрибути невидимі.

Після зміни поточного режиму AutoCAD регенерує зображення.


 Приклад створення блоку з атрибутом

1.      Створіть зображення майбутнього блоку.

2.      Виконайте команду Draw ð Block ð Define Attributes…

3.      Вкажіть режим атрибута в розділі Mode, введіть ім'я, підказку і значення (те яке буде виводитися за вмовчуванням) атрибута в розділі Attribute.

4.      Вкажіть координати базової точки вставки атрибута в блоці Insertion Point вручну або встановіть курсор на кнопці Pick Point і зробіть клік лівою кнопкою миші. При цьому AutoCAD тимчасово розкриє робоче вікно креслення для визначення точки вставки атрибута. Зробіть клік лівою кнопкою миші в потрібній точці креслення.

 

5.      Виберіть спосіб вирівнювання атрибута відносно вказаної раніше точки, стиль тексту, розмір і кут повороту тексту в блоці Text Option.

           

 

6.      Після введення всіх необхідних даних зробіть клік на кнопці ОК.

 

 

7.      Виділіть зображення разом з атрибутом і створіть блок.


Витягування даних з атрибутів

Після того як усі блоки з атрибутами вставлені у креслення, дані з цих атрибутів можна витягнути за допомогою команди ATTEXT. Спочатку потрыбно вказати, якы даны витягувати ы у якому форматы. Щоб це зробити, необхідно створити файл шаблона. Це звичайний текстовий (ASCII) файл, який можна створити за допомогою будь-якого текстового процесора (наприклад, Notepad Windows) і зберегти як файл типу Text Only або MS-DOS Text. Потім цей файл шаблона буде використовуватися AutoCAD для створення вихідного файла, який міститиме дані, що запрошуються.

 

Файл шаблона

Файл шаблона складається з двох стовпчиків. В першому містяться імена тегів атрибутів, а у другому код формата. По цьому коду AutoCAD визначає тип даних (числові або текстові) та їх допустиму довжину, а також точність для десяткових чисел. Для кода формата використовується наступний синтаксис:

Twwwppp

де         Т — тип даних: N — для числових даних;

 С — для текстових.

            www — довжина числа (кількість символів у представленні), включаючи коми та десяткові крапки;

            pppточність.

Для цілих чисел і всіх символьних даних у якості значення точності використовується 000.

Наприклад, для ціни $999.99 можна використовувати шаблон N006002. Тут N означає, що це числові дані; 006 означає, що ці дані можуть мати до шести символів, враховуючи десяткову крапку; а 002 задає точність — два знаки після десяткової крапки.

При створенні файлів шаблонів потрібні акуратність та дотримання кількох правил.

Ø       У шаблоні повинен бути щонайменше один тег атрибута.

Ø       Кожен рядок повинен бути унікальним. Не можна повторно включати один і той же атрибут.

Ø       Потрібно використовувати тільки пробіли для відокремлення двох стовпчиків — ніяких символів табуляції! (Відокремлювати стовпчики не обовєзково; це робиться просто для наглядності).

Ø       Кожен рядок, включаючи останню, повинен закінчуватися символом кінця абзаца.

Ø       Не набирайте в кінці останнього рядка пробіли або додаткові символи кінця абзаца.

Кожен рядок файла шаблона стає стовпчиком у результуючому вихідному файлі. У шаблон файла можна вписати фіктивні рядки, щоб у результуючих стовпчиках зявилися пробіли. Фіктивний рядок може бути, наприклад, таким:

DUMMY1        C002000

Оскільки кожен рядок повинен бути унікальним, то при вставці наступного фіктивного рядка, його потрібно назвати DUMMY2. Приведений зверху рядок утворює у вихідному файлі стовпчик шириною у два символи.

Якщо ви забули точні імена тегів, можна скористатися командою LIST для блока і продивитися інформацію про блок, у якій перераховані властивості всіх атрибутів, враховуючи ім’я тега.

 

Витягування атрибута

Після створення файла шаблона можна почати витягувати дані. Введіть команду ddattextÃ. Відкриється діалогове вікно Attribute Extraction.

У розділі File Format (Формат файлу) можна вибрати формат вихідного файла:

Ø       Comma Delimited File (CDF) (Текст, розділений комами) відповідає файлу з комами між полями (стовпчиками);

Ø       Space Delimited File (SDF) (Текст, розділений пробілами) відповідає файлу з пробілами між полями (стовпчиками);

Ø       Drawing Interchange File (DFX) (Креслярський файл обміну) відповідає файлу у форматі DXF, але у файл включається тільки інформація про виділені блоки. Для цього формату файл шаблона не створюється.

Клацніть на кнопці Select Objects (Виділити об’єкти) — ви тимчасово повернетесь до креслення. Виділіть блоки, які потрібно включити у вихідний файл і натисніть <Enter>.

Клацніть на кнопці Template File (Файл шаблона) і вкажіть створений файл шаблона.

Клацніть на кнопці Output File (Вихідний файл) і вкажіть ім’я вихідного файла, воно повинне відрізнятися від імені файла шаблона інакше файл шаблона буде переписаний.

Після вказання формату файла, вибору об’єктів та вказання файла шаблона і вихідного файла клацніть на кнопці OK — вихідний файл буде створено.

 

 

 

 

 

 

 
  Сегодня были уже 1 посетителей  
 
Лаптєв Олег Володимирович © 2010 pc201010.ru.gg Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно