© Сайт про Урок @""ІНФОРМАТИКА""@ WMmail.ru - сервис почтовых рассылок
   
  pc201010
  ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ Ш
 
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС УРОКІВ ІНФОРМАТИКИ
Навчально-виховний комплекс №55 м. Харкова Історія людства нерозривно поєднана з історією природи. На сучасному етапі питання традиційної взаємодії людини та природи виросли в глобальну екологічну проблему. Якщо люди в найближчому майбутньому не навчаться дбайливо ставитися до природи - вони погублять себе. Щоб цього не трапилось, нам потрібно виховувати у молодого покоління екологічну культуру та відповідальність. І починати екологічне виховання потрібно з молодшого шкільного віку, оскільки в цей час набуті знання можуть надалі перетворитися в міцні переконання. Під екологічним вихованням треба розуміти єдність екологічної свідомості людини та її поведінки, гармонійної з природою. Мета екологічного виховання - формування відповідального ставлення до навколишнього середовища, усвідомлення правил та норм поведінки в природі, які будуть осмисленими переконаннями кожного учня. Але екологічні уявлення можна і потрібно формувати не тільки на уроках природознавства, а й на інших уроках. Але ж на кожному шкільному уроці вирішується триєдина задача: освітня, виховна та розвиваюча. І виховною метою деяких уроків з інформатики може стати екологічне виховання учнів, засноване на розкритті конкретних екологічних зв'язків. Наші діти сьогодні не мають безтурботного дитинства: вони чули, що таке Чорнобиль, знають про те, що воду з крану не можна пити, що після “поганих” дощів на городі гинуть огірки… Але ми не повинні виховувати екологічну свідомість дітей тільки через негатив - ми повинні дати дітям впевненість у своєму майбутньому, показати їм шляхи поліпшення екологічного стану планети. Познайомившись з екологічними телекомунікаційними проектами “Дніпра жива вода”, “Нечупара” та іншими ми спробували втілити елементи екологічного виховання молодших школярів у хід уроку. На заняттях факультативу з інформатики у початкових класах нами використовується пакет програм “Роботландія”. Після ретельного аналізу програми курсу ми розробили декілька уроків інформатики з моментами екологічного виховання при опрацюванні програм цього пакету, а саме: “Старовинні задачі про перевезення” - програма “Перевізник” “Задачі на переливання рідини” - програма “Переливайка”, “Текстовий редактор” – програма “Мікрон”, “Графічний редактор” – програма “Художник”. Урок “Старовинні задачі про перевезення” починається з бесіди-розповіді про воду. Діти роздивляються фотокартки із знайомими місцями свого міста та відповідають на запитання: “Що між ними спільного?”. Всі фотокартки поєднує наявність місцевих річок. З дітьми розглядаються такі питання: “Чому людина селилася біля води?”, “Чи може людина прожити без води?”, “Які річки своєї місцевості ви знаєте?”, “Яка річка найбільша в Україні?”, “Які проблеми виникають у людини з річкою?” і т.д. Підводячи учнів до розв'язання задач про перевезення вчитель розв'язує питання взаємовідносин людини з річкою. (Повністю урок містить бесіду-розповідь про проблеми взаємовідносин людини та річки, аналіз глави казки “Пригода біля річки”, розв'язання класичної задачі про перевезення вовка, кози та капусти та опрацювання її за комп'ютером за допомогою програми “Перевізник”, корекцію знань при розв'язанні інших задач про перевезення. Домашнє завдання: проаналізувати главу казки, вміти складати алгоритм перевезення, скласти свою або знайти іншу задачу про перевезення, вигадати розповідь про життя біля річки з використанням будь-якої задачі про перевезення). Урок “Задачі на переливання рідини” починається із розповіді про роль води у житті людини, про те, що організм людини містить 60-70 % води, про необхідність рідини нашому організму, про проблеми із прісною водою у світі. Робляться висновки про потребу економного використання води, дітям надаються приклади економного використання води у домашніх умовах. (Повністю урок містить бесіду-розповідь про значення води у організмі людини, аналіз глави казки “Фея чарівної води”, розв'язання класичної задачі переливання - поділити воду у відрі 8 л навпіл, маючи відра 5 л та 3 л -, опрацювання задачі за комп'ютером за допомогою програми “Переливайка”, корекцію знань при розв'язанні інших задач на переливання. Домашнє завдання: проаналізувати главу казки, скласти свою або знайти задачу про переливання, провести аналіз: скільки л води витрачає ваша родина за добу). Різноманітними за творчим задумом можна зробити уроки, пов'язані із роботою у графічному та текстовому редакторах. В цьому році учні 3-х класів працювали в екологічному проекті iEARN “Нечупара”. Нечупара – це невеличка дивовижна істота, яка утворюється з бруду. Але якщо бруду багато, Нечупара може перетворитися у страшного монстра. Діти аналізували можливість виникнення Нечупари у школі чи у своїй кімнаті. За допомогою графічного редактора “Художник” учні намагалися створити образ Нечупари, використовуючи інструментарій редактора. При вивченні текстового редактора “Мікрон” учні писали казки про Нечупару, опрацьовуючи навички роботи з клавіатурою. Також вони малювали свого Нечупару за допомогою спеціальних символів на клавіатурі під час опрацювання роботи з регістрами. Уроки інформатики з елементами екологічного виховання “Старовинні задачі про перевезення” та “Задачі на переливання рідини” були представлені на Всеукраїнській навчальній конференції “Дніпра жива вода” 25-26 березня 2002 року у м. Києві, яка здійснювалась за підтримкою міжнародної програми iEARN, Міжнародного фонду Дніпра, Міжнародного фонду “Відродження”, ін. Роботи дітей, виконані у текстовому та графічному редакторах, розміщені в робочих матеріалах проекту “Нечупара” на сайті www.e-ukraine.org/subsites/iearn. Використання методу проектів сприяє активізації діяльності учнів, надає їм можливість побачити результат своєї праці поруч з роботами інших дітей, надає їм впевненості у своє майбутнє. Література • Программно-методический комплекс по начальной школе. Роботландия. //Пособие для учителя./Информация, алгоритмы, компьютеры/Раздел 1.-Москва, 1993.; • Программно-методический комплекс по начальной школе. Роботландия. /Книга для чтения./Алгоритмические этюды. Учимся работать с клавиатурой. //Тетрадь 2.-Москва, 1993.; • Кириченко О.В., Рикова Л.Л. “Як великий герой Алгоритм та фея Інформатика звільнили царівну Інформацію від Злого Чаклуна”/казка для дітей молодшого шкільного віку / • Коробова А.В., Рыкова Л.Л. Информатика в начальной школе. - Харьков,1995.; • Ф.И.Лурье “Бесценный дар природы”, Х., 2001. • Корнієнко М.М. “Проектний метод роботи”, газета “Інформатика” №39, 1999. • Газети “Завуч школи”, 2001. • Салеева Л.П. “Опыт экологического воспитания младших школьников” //Начальная школа.-1991, N4, C. 24-27. • Плешаков А.А. “Экологические проблемы и начальная школа” //Начальная школа.-1991, N5, С. 2-8. • Плешаков А.А. “Изучение темы "Сбережем воздух, воду, полезные ископаемые и почву" в новом курсе природоведения” //Начальная школа.-1991, N9, C. 38-43. • Кучер Т.В. “Экологическое воспитание учащихся”- М., Просвещение, 1990. • Хафизова Л.М. “Экологическое воспитание у младших школьников” //Начальная школа.-1989, N3, C. 33-34. • “Экологическое образование школьников” /Под ред. Зверева И.Д., Суравегиной И.Т.- М.: Педагогика, 1983. Корнієнко Марина Михайлівна, старший учитель, Навчально-виховний комплекс №55 м. Харкова, вчитель інформатики вищої категорії, Шапко Наталія Геннадіївна, студентка 5 курсу Харківського Державного Педагогічного Університету ім. Г.С. Сковороди Навчально-виховний комплекс №55 м. Харкова, вчитель інформатики.
 
  Сегодня были уже 1 посетителей  
 
Лаптєв Олег Володимирович © 2010 pc201010.ru.gg Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно