© Сайт про Урок @""ІНФОРМАТИКА""@ WMmail.ru - сервис почтовых рассылок
   
  pc201010
  ОБОВ'ЯЗКОВИЙ МІНІМУМ
 
ОБОВ'ЯЗКОВИЙ МІНІМУМ змісту освіти з ІНФОРМАТИКИ
Рівень А
1. Інформація та інформаційні процеси
Поняття інформації. Інформаційні процеси в живій природі, суспільстві і техніці: одержання, передача, перетворення, зберігання і використання інформації. Інформаційна діяльність людини. Інформаційні засади процесів управління.
2. Представлення інформації
Мова як засіб представлення інформації. Кодування. Двійкова форма представлення інформації. Кількість та одиниці вимірювання інформації.
3. Комп'ютер
Основні пристрої комп'ютера, їх функції та взаємозв'язок. Програмне керування роботою комп'ютера. Програмне забезпечення.
Файли і каталоги. Робота з носіями інформації. Введення і виведення даних.
Інсталяція програм. Правова охорона програм і даних. Захист інформації. Техніка безпеки в комп'ютерному класі.
4. Моделювання та формалізація
Моделювання як метод пізнання. Формалізація. Інформаційні моделі. Дослідження на комп'ютері інформаційних моделей з різних предметних областей.
5. Алгоритми та виконавці
Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Виконавці алгоритмів, система команд виконавця. Способи запису алгоритмів. Формальне виконання алгоритмів. Основні алгоритмічні конструкції. Допоміжні алгоритми.
Знайомство з однією з мов програмування. Змінні величини: тип, ім'я, значення. Масиви (таблиці) як спосіб представлення інформації.
6. Інформаційні технології
Технології обробки тексту і графіки:
Поняття тексту та його обробки. Текстовий редактор: призначення і основні можливості. Редагування та форматування тексту.
Представлення графічної інформації. Графічний редактор: призначення і основні можливості.
Технології обробки числової інформації:
Електронні таблиці: призначення і основні можливості. Введення чисел, формул і тексту. Стандартні функції. Побудова діаграм. Використання електронних таблиць для розв'язання задач.
Технології зберігання, пошуку і сортування інформації:
Бази даних: призначення і основні можливості. Системи управління базами даних. Введення та редагування записів. Сортування і пошук записів.
Комп'ютерні комунікації:
Локальні і глобальні комп'ютерні інформаційні мережі. Основні інформаційні ресурси: електронна пошта, телеконференції, файлові архіви. Мережа Інтернет. Технологія World Wide Web (WWW). Пошук інформації.
Рівень Б
1. Інформація та інформаційні процеси
Речовина, енергія, інформація - основні поняття науки.
Інформаційні процеси в живій природі, суспільстві і техніці: одержання, передача, перетворення, зберігання і використання інформації. Інформаційні засади процесів управління.
Інформаційна культура людини. Інформаційне суспільство.
2. Представлення інформації
Мова як засіб представлення інформації. Кодування. Двійкова форма представлення інформації. Імовірнісний підхід до визначення кількості інформації. Одиниці виміру інформації.
3. Системи числення та основи логіки
Системи числення. Двійкова система числення. Двійкова арифметика. Системи числення, що використовуються в комп'ютері.
Основні поняття та операції формальної логіки. Логічні вирази та їх перетворення. Побудова таблиць істинності логічних виразів.
Основні логічні елементи комп'ютера (регістр, суматор).

 4. Комп'ютер
Основні пристрої комп'ютера, їх функції та взаємозв'язок.
Програмне забезпечення комп'ютера. Системне й прикладне програмне забезпечення. Операційна система: призначення та основні функції.
Файли і каталоги. Робота з носіями інформації. Введення і виведення даних.
Інсталяція програм. Правова охорона програм і даних. Комп'ютерні віруси. Антивірусні програми. Техніка безпеки в комп'ютерному класі.
5. Моделювання та формалізація
Моделювання як метод пізнання. Формалізація. Матеріальні та інформаційні моделі. Інформаційне моделювання.
Основні типи інформаційних моделей (табличні, ієрархічні, мережеві). Дослідження на комп'ютері інформаційних моделей з різних предметних областей.
6. Алгоритмізація та програмування
Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Виконавці алгоритмів, система команд виконавця. Способи запису алгоритмів. Формальне виконання алгоритмів. Основні алгоритмічні конструкції. Допоміжні алгоритми.
Знайомство з однією з мов програмування. Змінні величини: Тип, ім'я, значення. Масиви (таблиці) як спосіб представлення інформації.
Різні технології програмування. Алгоритмічне програмування: основні типи даних, процедури і функції. Об'єктно-орієнтоване програмування: об'єкт, властивості об'єкта, операції над об'єктом.
Розробка програм методом послідовної деталізації (зверху вниз) і складальним методом (знизу вгору).
7. Інформаційні технології
Технології обробки текстової інформації:
Поняття тексту та його обробки. Текстовий редактор: призначення і основні можливості. Редагування та форматування тексту. Робота з таблицями. Впровадження об'єктів з інших додатків. Гіпертекст.
Технології обробки графічної інформації:
Представлення графічної інформації. Піксель. Графічні примітиви. Способи зберігання графічної інформації та формати графічних файлів. Графічний редактор: призначення, призначений для користувача інтерфейс і основні можливості. Графічні об'єкти та операції над ними.
Технології обробки числової інформації:
Електронні таблиці: призначення і основні можливості. Редагування структури таблиці. Абсолютна і відносна адресація комірок. Введення чисел, формул і тексту. Стандартні функції. Основні об'єкти в електронних таблицях і операції над ними (комірка, стовпець, рядок). Побудова діаграм. Використання електронних таблиць для розв'язання задач.
Технології зберігання, пошуку і сортування інформації:
Бази даних: призначення і основні можливості. Типи баз даних. Системи управління базами даних. Введення та редагування записів. Сортування і пошук записів. Основні об'єкти в базах даних і операції над ними (запис, поле). Зміна структури бази даних. Види та способи організації запитів.
Мультимедійні технології:
Способи подання документів, які об'єднують об'єкти різних типів (текстові, графічні, числові, звукові, відео). Інтерактивний інтерфейс.
 
  Сегодня были уже 1 посетителей  
 
Лаптєв Олег Володимирович © 2010 pc201010.ru.gg Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно